All posts by: Cech Wodzisław

About Cech Wodzisław

28 stycznia 2021

28 stycznia – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH!

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. CZYM SĄ […]

12 stycznia 2021

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników z określonych branż

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek trzeba spełniać następujące warunki: -rodzaj przeważającej działalności musi być oznaczony odpowiednim kodem PKD, -zgłoszenie w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r., -przychód z działalności przeważającej, uzyskany w listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie […]

12 stycznia 2021

„Mały ZUS plus” w 2021 r.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą – możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od Twoich dochodów  z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli za 2020 r.). Możesz skorzystać z „małego ZUS plus” jeśli: W 2020 r. prowadziłeś działalność gospodarczą i nie korzystałeś z „małego ZUS” lub „małego ZUS plus” […]

7 stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów. O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, […]

29 grudnia 2020

Urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kasy online

Przypominamy o terminie zakupu kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz o możliwości wnioskowania o przedłużenie terminu ich zakupu Termin na zakup kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej mija 1 stycznia 2021 r. Do końca 2020 r. przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, mogą wnioskować o przedłużenie terminu na ich zakup. […]