All posts by: Cech Wodzisław

About Cech Wodzisław

8 kwietnia 2020

Komunikat w sprawie obowiązku zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianych pracowników

Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy. Wymóg ten wynika z przepisów ustawy wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu, podpisanej 31 marca 2020 roku, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku […]

7 kwietnia 2020

Badania lekarskie i szkolenia BHP w czasie epidemii

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), PIP informuje, że utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca […]

2 kwietnia 2020

Wsparcie Urzędu Pracy dla przedsiębiorców i pracodawców

    Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców z Urzędu Pracy:     1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców   2.Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2 kwietnia 2020

Nowe obowiązki ZUS związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym epidemią koronawirusa

     Przyjęta została ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa nakłada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych nowe obowiązki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom wywołanym epidemią koronawirusa: ustalenie i wypłatę świadczenia postojowego, obsługę wniosków o zwolnienie z opłacania składek, możliwość udzielenia ulgi w […]

30 marca 2020

Informacja w sprawie “zerowej” stawki VAT

Przedsiębiorcy, którzy przekażą kupione lub wyprodukowane przez siebie towary przyczyniające się do ratowania ludzkiego życia, mogą liczyć na pomoc Ministerstwa Finansów. Takie darowizny zostają objęte „zerową” stawką VAT” – mówi minister Tadeusz Kościński, który podpisał stosowne rozporządzenie. Rozporządzenie ma moc wsteczną. Stawka 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. Rozporządzenie Ministra Finansów […]

24 marca 2020

UWAGA! INFORMACJA DOTYCZĄCA TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż 26 marca 2020 r. (czwartek) wznawiamy zajęcia realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.   Ww. zajęcia realizowane będą […]