Aktualności

12 stycznia 2018

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym!

Badanie to prowadzone jest przez IBE w ramach projektu NETconVET, realizowanego z partnerami z 6 państw europejskich (w ramach programu Erasmus+).

Ankiety dotyczą następujących zagadnień:

1. Modelowanie Informacji o Budynku (Building Information Modelling, BIM) – wypełnić ją mogą pracodawcy, uczniowie będący po lub w trakcie praktyk zawodowych, dyrektorzy placówek edukacyjnych i nauczyciele (z branży budowlanej).

2. Uczenie się w miejscu pracy (Work-based learning, WBL) – wypełnić ją mogą uczniowie będący po lub w trakcie praktyk zawodowych, dyrektorzy placówek edukacyjnych i nauczyciele (z dowolnej branży) oraz jednostki administracji publicznej. 

3. Przechodzenie z/do systemu kształcenia zawodowego – wypełnić ją mogą dyrektorzy placówek edukacyjnych i nauczyciele (zawodowych i ogólnych), pracodawcy (z dowolnej branży) oraz jednostki administracji publicznej.

4. Digitalizacja w kształceniu zawodowym – wypełnić ją mogą (z dowolnej branży):

– pracodawcy (ankieta 4a), 

– dyrektorzy szkól zawodowych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (ankieta 4b),

– uczniowie będący po lub w trakcie praktyk zawodowych (ankieta 4c).

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie ankiety, aby w rezultacie jak najwięcej opinii pojawiło się ze środowiska rzemiosła. 

Wypełnione ankiety nr 2 i 3 należy przesyłać na adres: a.poczmanska@ibe.edu.pl do poniedziałku 15 stycznia 2018 r. 

Zaproszenie_do_udziału_w_badaniu_ankietowym_NETconVET[1]1
_NETconVET_Kwestionariusz_BIM_PL[1]
2_NETconVET_Kwestionariusz_WBL_PL[1]
3_NETconVET_Kwestionariusz_Transition_PL[1]
4a_NETconVET_Kwestionariusz_Digitalizacja_Firmy_PL[1]
4b_NETconVET_Kwestionariusz_Digitalizacja_Nauczyciele_PL[1]
4a_NETconVET_Kwestionariusz_Digitalizacja_Firmy_PL[1]
4c_NETconVET_Kwestionariusz_Digitalizacja_Praktykanci_PL[1]