Aktualności

21 lutego 2020

XX Ogólnopolski Konkurs BHP

Uprzejmie informujemy, iż po raz dwudziesty Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodów w rzemiośle.  Etap regionalny konkursu odbędzie się w dniu 06 kwietnia (poniedziałek) 2020 roku o godz. 10.00w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (Pl. Wolności 12, 40-078 Katowice)Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu mogą być pracownicy młodociani zatrudnieni w zakładach rzemieślniczych.

 Zakres tematyczny konkursu obejmuje:

  •   problematykę prawa   oraz bezpieczeństwa i higieny   pracy przewidzianą w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
  •   tematy z zakresu ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej,
  •  tematy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 Komisję konkursową stanowią przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin konkursu zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Zachęcamy pracowników młodocianych do udziału w konkursie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *