Aktualności

12 lutego 2020

UWAGA! Zmiana interpretacji Ministerstwa Finansów odnośnie ustalenia wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł

 

Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Niestety zmiana interpretacji w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

Termin „jednorazowa wartość transakcji” występuje w przepisach ustawy – Prawo przedsiębiorców (art. 19) od początku jej obowiązywania, czyli od 2018 r. Wcześniej tym samym terminem posługiwała się ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zmieniła się jednak interpretacja fiskusa dotycząca tego, jak należy ustalać tę wartość. Pierwotnie stanowisko MF było znacznie bardziej korzystne dla przedsiębiorców. Wynikało z niego, że jednorazową wartość transakcji należy zawsze odnosić do okresów rozliczeniowych, w których płatne jest wynagrodzenie, np. czynsz. Jeśli zatem przyjęto, że miesięczny czynsz wynosi 10 000 zł, to można go było regulować gotówką .

Obecnie MF przyjmuje, że przez jednorazową wartość transakcji należy rozumieć:

(…) ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określonych w umowie zawartej między przedsiębiorcami bądź stanowiącej sumę płatności wynikających z zawartej umowy.

(interpretacje Szefa KAS z 9 grudnia 2019 r., sygn. DPP13.8221.195.2017.CPIJ i DPP13.8221.198.2017.CPIJ)

Zatem, według Ministra Finansów, jednorazowa wartość transakcji dotyczy wartości umowy, a nie poszczególnych kwot płatnych kontrahentowi.

Oznacza to, że:

  • jeżeli umowa została zawarta na czas określony,  należy zsumować kwoty przysługujących na jej podstawie należności. Jeżeli ich suma przekracza 15 000 zł, to od pierwszej płatności zapłata powinna być dokonana bezgotówkowo  i, co do zasady, na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT;
  • jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony i nie można określić jej łącznej wartości, to istotne jest ustalenie, czy limit 15 000 zł płatności zostanie przekroczony do upływu najkrótszego możliwego terminu obowiązywania umowy (czyli do terminu jej ewentualnego wypowiedzenia). Jeśli odpowiedź okaże się twierdząca, to już pierwsza płatność powinna być rozliczana bezgotówkowo i trafić na rachunek znajdujący się na białej liście;
  • jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej wartość ustalona za okres najkrótszego możliwego terminu obowiązywania umowy nie przekracza 15 000 zł, to obowiązek zapłaty bezgotówkowej (i co do zasady na rachunek ujawniony w wykazie) powstanie, gdy suma kolejnych płatności wynikających z tej umowy przekroczy 15 000 zł,  poczynając od płatności, którą przekroczono kwotę 15 000 zł.

Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta.

Źródło: www.infor.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *