Aktualności

18 maja 2018

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO ! DZIŚ OSTATNI DZIEŃ NA SPRAWDZENIE PESELU W EWIDENCJI CEIGD !

Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG –
upływ terminu 19 maja 2018!

19 maja mija termin, w którym przedsiębiorcy powinni uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej o numer PESEL. Jeśli tego nie zrobią, ich wpis w CEIDG zostanie wykreślony z urzędu. Dotyczy to
przedsiębiorców, którzy założyli firmę przed 1 stycznia 2012 r. i ich wpis został przeniesiony do CEIDG z gminnej ewidencji.
Spokojni mogą być też ci przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2012 r. składali jakiekolwiek wnioski do CEIDG.
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM : https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-uzupelnienie-numeru-pesel-w-ceidg-uplyw-terminu-19-maja-2018.