Aktualności

9 października 2019

Uwaga – nowy termin przekazania środków na ZFŚS

 

    W związku ze zwiększeniem podstawy ustalenia odpisu na ZFŚS w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., pracodawcy do 31 października 2019 r. muszą przeliczyć dokonane odpisy i zwiększenia, uwzględniając przekazaną już kwotę wpłat, i przelać różnicę na konto funduszu socjalnego.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje dwa terminy przekazania środków na zfśs:
• do 31 maja pracodawca przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości dokonanych odpisów oraz
• do 30 września – pozostałą kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń.

W wyniku uchwalenia przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny zwiększyła się podstawa ustalenia wysokości odpisu na zfśs. Jest nią (od 1 sierpnia 2019 r.) kwota 3389,90 zł, stanowiąca przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r.

Konsekwencją tej zmiany jest wyższy odpis na fundusz socjalny. Pracodawcy, którzy do 30 września 2019 r. przekazali środki na fundusz w wysokości niższej niż wymagana, muszą ponownie je przeliczyć i przelać różnicę na rachunek funduszu.
Ustawa określa, że termin ten upływa 31 października 2019 r.

 

Źródło: www.infor.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *