Aktualności

5 czerwca 2019

UWAGA!!! Konieczne przeprogramowanie kas fiskalnych!

UWAGA!!!

Konieczne przeprogramowanie kas fiskalnych

Obowiązujące od 1 maja 2019 r. rozporządzenie w sprawie kas wprowadziło nową matrycę stawek VAT dla użytkowników wszystkich rodzajów kas. Do każdej stawki lub zwolnienia przypisana jest litera. Podatnicy użytkujący kasy, których fiskalizacja miała miejsce przed 1 maja, mają czas do 31 lipca 2019 r. na ich przeprogramowanie i dostosowanie używanych stawek VAT i zwolnień do nowych oznaczeń literowych.

Przed zmianą podatnicy mogli dowolnie przypisywać litery od “B” do “G” do obniżonych stawek podatku lub zwolnień od VAT. Tylko litera “A” była zastrzeżona dla stawki podstawowej. Obecnie takiej swobody już nie ma. Każda stawka lub zwolnienie ma przypisaną, obowiązkową literę. Nowe zasady dotyczą wszystkich rodzajów kas.

Nowa matryca stawek VAT

Litera, do której przypisana jest stawka lub zwolnienie Przypisana stawka lub zwolnienie
“A” 22% albo 23%
“B” 7% albo 8%
“C” 5%
“D” 0%
“E” Zwolnienie z VAT
“F” i “G” pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej według procedury marży

Podatnicy używający kas, których fiskalizacja miała miejsce przed 1 maja 2019 r., mają czas na wprowadzenie nowej matrycy do 31 lipca 2019 r. (§ 59 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Do tego czasu można prowadzić ewidencję w oparciu o dotychczasową matrycę.

Źródło: www.infor.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *