Aktualności

24 marca 2020

UWAGA! INFORMACJA DOTYCZĄCA TURNUSÓW DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż 26 marca 2020 r. (czwartek) wznawiamy zajęcia realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

 

Ww. zajęcia realizowane będą na odległość w postaci zajęć online, o których wszyscy uczniowie zostali poinformowani.

 

Z uwagi na powyższe pracownicy młodociani uczestniczący w turnusie stopnia III w okresie od 26 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. uczestniczą w zajęciach online i zwolnieni są w tym czasie z uczęszczania na zajęcia praktyczne u pracodawców.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *