Aktualności

8 czerwca 2020

ŚWIADCZENIE PRACY PRZEZ PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Szanowni Pracodawcy!

Przypominamy, iż od 1 czerwca br. pracę w ramach przygotowania zawodowego mogą świadczyć wyłącznie uczniowie klas programowo najwyższych (III klasa) , będący pracownikami młodocianymi, którzy wyrazili zgodę na odbywanie praktyk lub taką zgodę wyrazili rodzice opiekunowie prawni (w przypadku uczniów niepełnoletnich).

Pracownicy młodociani będący uczniami klas I i II pozostają nadal zwolnieni ze świadczenia pracy do końca roku szkolnego tj. do 26 czerwca br.

Przypominamy, iż w przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w czasie zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w całości lub w części, pracodawca zachowuje prawo do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile została zawarta z nim umowa o refundację.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *