Aktualności

22 czerwca 2020

Stosowanie kas on-line będzie odroczone

Wprowadzając regulacje dotyczące kas on-line, ustawodawca zobowiązał niektórych podatników do wymiany używanych obecnie kas (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy on-line.

art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wskazano, że w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do:

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

W związku z powyższym, podatnicy dokonujący sprzedaży ww. towarów i świadczący ww. usługi zostali objęci obowiązkiem wprowadzenia kas on-line od 1 lipca 2020 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono jednak komunikat, zgodnie z którym wskazany powyżej termin instalacji kas on-line – dotyczący m.in. branży gastronomicznej i hotelarskiej – zostanie odroczony do 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo podkreśliło, że odroczenie terminu obowiązkowej instalacji kas on-line o pół roku to wyjście naprzeciw postulatom przedsiębiorców i wskazało, że trwają prace nad szczegółami rozporządzenia dotyczącego odroczenia terminu wejścia w życie kas on-line.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *