Aktualności

11 grudnia 2018

PIT-11 za 2018 r. do urzędu skarbowego do końca stycznia 2019 r.

 

Zgodnie ze  zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłady pracy będą musiały przesłać do urzędu skarbowego informacje PIT-11 za 2018 r. do końca stycznia 2019 r. Należy również pamiętać o tym, że informacje te będą przyjmowane przez urzędy wyłącznie w formie elektronicznej. Obowiązek elektronicznego przekazywania wskazanych informacji będzie dotyczył również płatników rozliczających podatek za nie więcej niż 5 podatników.

W w/w ustawie skrócono o miesiąc (z końca lutego na koniec stycznia) termin, w jakim podmioty zobowiązane do sporządzenia PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R, będą je przekazywać urzędowi skarbowemu. Dodatkowo wprowadzono wymóg przesyłania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A,  PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1 urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiany te dotyczą zwłaszcza płatników nie będących osobami fizycznymi, które rozliczają do 5 podatników co w ich przypadku skutkuje koniecznością zakupu podpisu kwalifikowanego.

Bez zmian pozostał termin przesyłania w/w informacji rozliczeniowych podatnikowi (pracownikowi), czyli do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

 

Źródło: infor.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *