Aktualności

22 sierpnia 2017

PIELGRZYMKA DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ!

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, informuje iż 2 września 2017 roku odbędzie się Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Harmonogram Pielgrzymki:
9.30 Droga Krzyżowa.
11.30 Formowanie kolumny pocztów sztandarowych oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem św. Jana Pawła II.
12.00 Uroczysta Msza Święta, po Mszy Świętej odbędzie się Piknik “Razem przy jednym stole”.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są w Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej (pocztowo na adres ul. Jagiellońska 6 , 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, telefonicznie pod numerem 33 8766 321 lub drogą mailową cech@meble.kalwaria.pl