Aktualności

8 listopada 2016

Oferta współpracy – z firmą niemiecką

Szanowni Państwo!

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa poszukuje partnerów kooperacyjnych dla firm niemieckich, działających w branży efektywności energetycznej budynków, których krótkie profile pozwalam sobie przesłać w załączeniu. Wszystkie firmy są zainteresowane poszerzeniem zasięgu swojej działalności o rynek polski i w związku z tym poszukują u nas partnerów handlowych, dystrybutorów, firm budowlanych i instalacyjnych, architektów i projektantów, zainteresowanych ich rozwiązaniami.

Naszym zdaniem mogą one być interesującymi partnerami handlowym dla polskich rzemieślników działających w branży budowlanej.

Są to firmy:

  • Dämmstatt W.E.R.F.  GmbH (www.daemmstatt.de) producent wdmuchiwanych materiałów izolacyjnych z surowców odnawialnych i celulozy
  • Enetronx GmbH (www.enetronx.com  dostawca internetowych rozwiązań w chmurze dla branży mieszkaniowej i energetycznej, która pozwala na automatyczny odczyt danych z liczników wody, prądu, ciepła, gazu itp.
  • Insta Elektro GmbH (www.insta.de  producent innowacyjnych i energooszczędnych lamp LED oraz urządzeń dla oświetlenia LED
  • PROCERAM GmbH & Co. KG (www.cerebran.com) oferuje wysoko wydajne produkty i rozwiązania systemowe w obszarze izolacji cieplnej, funkcjonalnych powłok budynków i ochrony przeciwpożarowej
  • Teddington Luftschleieranlagen GmbH (www.teddington.de) pionier technologii kurtyn powietrznych dla domów handlowych, banków, urzędów, lotnisk, dworców, obiektów sportowych itp.
  • WST Tragwerke GmbH (www.wood-steel.eu) producent kompozytów i hybrydowych konstrukcji nośnych głównie z drewna i metalu dla przemysłu budowlanego

Wszystkie firmy uczestniczą w programie wspierania eksportu Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii i będą w Polsce w terminie 23-25.11.2016 i w tym czasie chętnie spotkałyby się z Państwem, celem zaprezentowania swojej oferty.

Rozmowy mają oczywiście charakter indywidualny. Firmy niemieckie chcą odwiedzić Państwa w Waszej siedzibie.

W razie potrzeby zapewnimy wsparcie doświadczonego tłumacza.

Bardzo proszę o informację, czy jesteście Państwo zainteresowani spotkaniem z którąś z tych firm.Watch Full Movie Streaming Online and Download

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

 

Z pozdrowieniami

Anna Grzelak

Manager

Zarządzanie Projektami / Projektmanagement

 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)

Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer (AHK Polen)

Miodowa 14, 00-246 Warszawa, T.+ 48 (22) 53 10 514, F.+ 48 (22) 53 10 600, E-Mail: agrzelak@ahk.pl

Biura regionalne / Regionalbüros: Katowice, München, Poznań, Wrocław

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000093438 /Amtsgericht für die Landeshauptstadt Warschau, Register-Mr.: 0000093438