Aktualności

14 sierpnia 2019

Od września wyższe stawki pensji młodocianych pracowników

     

      

    Zmianę ich wysokości przewiduje nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów  z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010), która została przyjęta przez rząd. Obecnie uczniom kształcącym się zawodowo przysługuje pensja w wysokości 4 proc. przeciętnej płacy za poprzedni kwartał w pierwszym roku nauki, 5 proc. w drugim, a w trzecim nie mniej niż 6 proc. Po wejściu w życie nowelizacji – co nastąpi od 1 września br., wspomniane stawki będą wynosić odpowiednio 5, 6 oraz 7 proc. Natomiast nie zmieni się wynagrodzenie dla młodocianego, który odbywa przygotowanie zawodowe w formie przyuczania  do wykonywania określonej pracy. W tym przypadku będzie to dalej 4 proc.  Nowe stawki będą obowiązywać nie tylko w stosunku do uczniów, którzy dopiero zaczną naukę od 1 września, ale również tych kontynuujących ją w kolejnym roku szkolnym.  Z uwagi na fakt, że najniższe wynagrodzenie młodocianego pracownika jest regulowane przez państwo to zmiana przepisu w tym względzie automatycznie zmienia warunki umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, w części <wynagrodzenia>. W takiej sytuacji nie ma obowiązku spisywania aneksu do umowy o prace, ponieważ z mocy prawa ulega zmianie stawka wynagrodzenia, jeśli były przyjęte  w dotychczasowej najniższej stawce.

     Jednocześnie w związku z tym, że pracodawcom przysługuje refundacja kosztów poniesionych na pensje młodocianych,  która jest przyznawana na podstawie rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, również w jego treści przeprowadzone zostały modyfikacje pozwalające uzyskać im zwrot wydatków w wyższej kwocie. W  przypadku zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych pracodawca, który ma zawartą umowę o refundację wynagrodzeń młodocianych z Ochotniczymi Hufcami Pracy,  może   wnioskować o zmianę zapisów takiej umowy.  Na złożenie wniosku w tej sprawie pracodawca ma 30 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych.  Jeśli pracodawca nie złoży wniosku we wskazanym terminie będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom wynagrodzenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosków. Oznacza to, że pracodawcy,  którzy w dniu 1 września 2019 r. mają podpisane umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników będą mogli otrzymać wyższą refundację tych wynagrodzeń,  jeżeli złożą wniosek o zmianę treści tej umowy w zakresie refundacji, za okres od dnia wejścia w życie nowych najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych. W działaniach związanych z aneksowaniem umów o refundacje niewątpliwie ważną rolę mogą odegrać cechy,   które działają  z upoważnienia rzemieślników szkolących uczniów.

 

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *