Aktualności

25 października 2019

Obowiązkowy split payment – sankcje również dla nabywców

        Nowe regulacje prawne wprowadzające obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności (split payment), przewidują liczne sankcje za nieprzestrzeganie przepisów. Co ważne, ustawa o VAT przewiduje sankcje zarówno dla sprzedawców (za brak adnotacji na fakturze), jak i dla nabywców (za brak płatności przy zastosowaniu split payment).

Większość przepisów w zakresie sankcji będzie obowiązywała już od 1 listopada 2019 r. (sankcje w VAT), ale niektóre z nich będą obowiązywały dopiero                    od 1 stycznia 2020 r. (sankcje w podatku dochodowym).

Poniżej przedstawiono sankcje, jakie będą groziły nabywcy za brak obowiązkowej zapłaty z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności:

  • dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja administracyjna) w wysokości równej 30% wartości VAT wynikającej z takiej faktury (jedynie w zakresie pozycji objętych obowiązkowym MPP).

Brak oznaczenia na fakturze nie powoduje, że nabywca jest zwolniony z obowiązku i nie może na niego zostać nałożona sankcja. Sankcja ta nie będzie miała zastosowania, jeśli sprzedawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury zapłaconej z naruszeniem MPP. Sankcja administracyjna nie będzie stosowana w stosunku do podatników będących osobami fizycznymi, do których w takim wypadku będą miały zastosowanie sankcje karne skarbowe. Przepisy w tym zakresie będą obowiązywały od 1 listopada 2019 r.

  • brak możliwości uwzględnienia jako kosztu uzyskania przychodu kwoty danego wydatku (CIT/PIT)

Sankcja ta będzie miała zastosowanie wyłącznie, jeśli płatność zostanie dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, mimo że faktura została prawidłowo oznaczona (tj. zawierała adnotację “mechanizm podzielonej płatności”). Przepisy w tym zakresie będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.

  • odpowiedzialność karna skarbowa wynikająca z kodeksu karno-skarbowego (do 720 stawek dziennych, w 2019 r. maksymalnie 21 600 000 zł).

Jeśli chodzi o sankcje polegające na braku możliwości zaliczenia poniesionych wydatków, do których ma zastosowanie obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP), do kosztów w podatku dochodowym, to decydującą datą dla rozliczenia kosztów będzie moment dokonania płatności.

źródło: www.infor.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *