Aktualności

22 czerwca 2020

Nowa matryca stawek VAT

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) lub PKOB w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.

Ustawodawca przewidział przy tym ujednolicenie stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół – do niższej stawki.

Należy przy tym pamiętać, że mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 556) do dnia 31 grudnia 2020 r. dla celów opodatkowania VAT zakres art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) i lit. g) ustawy o VAT, załącznika nr 15 do ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 tej ustawy będzie nadal określany według PKWiU 2008.

Do tej pory różne produkty (nawet w ramach tej samej grupy) były objęte różnymi rodzajami stawek VAT. Po zmianach całe grupy towarowe zostaną objęte tą samą stawką.

W praktyce nowa matryca stawek VAT oznacza, że jedna stawka podatku będzie obejmowała co do zasady całą grupę towarową (cały dział CN).

Ustawa zawiera wykaz towarów i usług uszeregowany według kolejnych stawek podatku VAT (7%, 5%).

Przykład

Do tej pory dla pieczywa i wyrobów ciastkarskich stosowano różne stawki podatkowe –  5% VAT dla produktów, których data przydatności do spożycia nie przekracza 14 dni (m. in. chleb, bułki), 8% VAT dla wyrobów ciastkarskich o podwyższonej zawartości cukru, których data przydatności do spożycia nie przekracza 14 dni (m. in. pączki czy drożdżówki), 23% VAT dla pozostałych wyrobów o wydłużonym terminie przydatności do spożycia (np. pakowane wyroby ciastkarskie).

Po zmianach pieczywo i pieczywa cukiernicze zostały sklasyfikowane jako CN 19 (przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze) i objęte jedną stawką podatku VAT w wysokości 5%.

Cukry i wyroby cukiernicze – z wyłączeniem towarów objętych CN 1704 – w tym wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą) niezawierające kakao zostały objęte stawką 8% VAT. Skład czy termin ważności do spożycia nie będzie miał znaczenia dla wysokości podatku .

Największe zmiany dotyczą usług gastronomicznych. Nowy art. 41 ust. 12f przewiduje stosowanie stawki 8% do wszystkich czynności tj.  dostaw towarów- sprzedaż na wynos i świadczenia usług, które według PKWIU 2015 są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem. Obowiązywać będą trzy grupy wyłączeń z zakresu stosowania tej stawki, które będą obejmować sprzedaż:

 1. napojów innych niż wymienione w zał. 3 lub zał. nr 10 do ustawy VAT albo w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowanie i podanie;
 2. towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione w zał. nr 3 lub zał. nr 10 do ustawy o VAT;
 3. posiłków, których składnikami są:
  – homary i ośmiornice oraz inne towary objęte CN 0306-0308 (krewetki, małże, ślimaki)
  – kawior lub namiastki kawioru CN 1604,
  – przetwory z homarów i ośmiornic oraz inne objęte CN 1603 00 i CN 1605
  sprzedaż ta będzie opodatkowana stawką 23%.

Przedsiębiorca winien sprawdzić za pomocą dostępnej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego wyszukiwarki aktualny kod produktu w CN oraz dostosować stawkę podatku do nowych zasad od 1 lipca 2020 r.

Skutkiem wprowadzonych zmian jest również generalnie obniżenie stawek podatku od towarów i usług (tzw. równanie w dół), przy jednoczesnym podwyższeniu stawek na wybrane (nieliczne) towary. Przykładowo nowa stawka podatku VAT w wysokości 5% będzie obowiązywała w odniesieniu do:

 •     mięsa i podrobów,
 •     ryb i skorupiaków ( z wyłączeniem homarów i ośmiornic CN 0306, CN 0308- 23%)
 •     produktów mleczarskich,
 •     zbóż,
 •     warzyw,
 •     owoców- również tropikalne i cytrusowe
 •     tłuszczy i olejów,
 •     przetworów z warzyw i owoców,
 •     zup i bulionów,
 •     lodów,
 •     wód, w tym wód mineralnych i gazowanych.

Stawka podatku VAT w wysokości  – 8% będzie obowiązywała w przypadku:

 •     kaw, herbat i przypraw,
 •     cukru i wyrobów cukierniczych,
 •     sosów i przetworów spożywczych,
 •     towarów używanych w rolnictwie,
 •     towarów używanych w związku z ochroną zdrowia,
 •     usług związanych z usuwaniem odpadów,
 •     taksówek i transportu pasażerskiego,
 •     usług weterynaryjnych,
 •     usług fryzjerskich,
 •     usług pogrzebowych,
 •     usług kulturalnych i rozrywkowych,
 •     usług napraw i konserwacji wyrobów.

Jeżeli podatnik ma wątpliwości odnośnie do zastosowania konkretnej stawki podatku dla oferowanych przez siebie towarów lub usług, może zwrócić się do organu podatkowego o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

WIS ma formę decyzji administracyjnej, w której podaje się:

 •    opis towaru lub usługi;
 •    prawidłową klasyfikację towaru lub usługi;
 •    poprawną stawkę podatku VAT.

Decyzja w sprawie WIS będzie wiązała organ podatkowy w odniesieniu do podatnika, względem którego została wydana. Na zasadach określonych w ustawie z WIS będą mogli korzystać również inni podatnicy.

 

Źródło: Poradnik przedsiebiorcy; Gofin.pl; Infor.pl.

Podstawa prawna art. 41,83 i 120 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2020 r. poz.106; Dz.U. z 2020 r. poz. 568

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *