Aktualności

12 stycznia 2021

„Mały ZUS plus” w 2021 r.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą – możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od Twoich dochodów  z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli za 2020 r.).

Możesz skorzystać z „małego ZUS plus” jeśli:

 1. W 2020 r. prowadziłeś działalność gospodarczą i nie korzystałeś z „małego ZUS” lub „małego ZUS plus” (dokumenty zgłoszeniowe musisz przekazać w terminie najpóźniej do 1 lutego 2021 r.)

WAŻNE! Jeśli korzystałeś z „małego ZUS plus” w grudniu 2020 r. i nadal chcesz korzystać z „małej działalności plus” nie przekazujesz żadnych dokumentów zgłoszeniowych.

 1. W styczniu 2021 r. rozpoczniesz lub wznowisz prowadzenie działalności gospodarczej, którą prowadziłeś w 2020 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystałeś w 2020 r. z „małego ZUS plus” (dokumenty zgłoszeniowe musisz przekazać w terminie najpóźniej do 1 lutego 2021 r.)

WAŻNE! Jeżeli rozpoczniesz lub wznowisz działalność po 25 stycznia 2021 r. (przez co do końca miesiąca zostanie mniej niż 7 dni), zgłoszenie do ubezpieczeń składasz w terminie 7 dni liczonymi od daty rozpoczęcia/wznowienia działalności.

 1. Rozpoczniesz lub wznowisz działalność gospodarczą później niż w styczniu 2021 r., a którą prowadziłeś w 2020 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystałeś w 2020 r. z „małego ZUS plus” (dokumenty zgłoszeniowe musisz przekazać w terminie 7 dni liczony od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej).

 

 1. Będziesz korzystał z „małej działalności gospodarczej plus” później niż w styczniu 2021 r. (dokumenty zgłoszeniowe musisz przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS plus” skończyłeś okres „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne w trakcie roku).

WAŻNE! Nie zgłoszenie się w terminie do ulgi oznacza rezygnację z niej.

Jakie warunki musisz spełnić?

 • musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
 • Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

Nie skorzystasz z „małego ZUS plus” jeśli:

 1. w poprzednim roku (w 2020 r.) prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni
 2. rozliczałeś się w formie karty podatkowej i byłeś zwolniony ze sprzedaży od podatku VAT. Warunki te musisz spełniać łącznie.
 3. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
 4. spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia
 5. wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ważne! „Mały ZUS plus” możesz opłacać, jeśli skorzystałeś wcześniej z: „ulgi na start” (chyba że zrezygnujesz z korzystania z tego uprawnienia) oraz z „preferencyjnych składek”. Nie możesz opłacać składek „mały ZUS plus” w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Więcej informacji dostępnych na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-plus-w-2021-r_-wyjasnienia-z-przykladami/2723907

źródło: www.zus.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *