Aktualności

26 lutego 2019

Konkurs “BEZPIECZNIE OD STARTU”

 

 

Uprzejmie informujemy, iż po raz dziewiętnasty Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje etap regionalny Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodów w rzemiośle.

Etap regionalny konkursu odbędzie się w dniu 15 kwietnia (poniedziałek) 2019 roku o godz. 10.00 – w siedzibie Izby. Uczestnikami etapu regionalnego Konkursu są pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych. Zgłoszenia uczestników należy przesłać w terminie do 31 marca br. , podając w zgłoszeniu dane, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Formularz zgłoszenia uczestnika Regulaminu konkursu.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje:

  • problematykę prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidzianą w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
  • tematy z zakresu ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej,
  • tematy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Komisję konkursową stanowią przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Katowickiej Izby Rzemieślniczej.

Regulamin XIX edycja konkursu “Bezpiecznie od startu”

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *