Aktualności

1 lipca 2019

KONFERENCJA ZAWODOWA

W piątek (28 czerwca br.) w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim zorganizowaliśmy konferencję pt. „Zmiany w systemie kształcenia zawodowego z uwzględnieniem roli i zadań pracodawców organizujących i prowadzących przygotowanie zawodowe”.

Celem konferencji, na której spotkali się przedstawiciele samorządu, oświaty oraz przedsiębiorcy, było zwiększenie świadomości przedsiębiorców w zakresie możliwości, jakie daje kształcenie branżowe oraz przedstawienie zmian w systemie kształcenia zawodowego, które wspólnie wypracowaliśmy na spotkaniach roboczych z przedstawicielami ww. środowisk. Patronat honorowy nad konferencją objął Leszek Bizoń – Starosta Wodzisławski, który wraz z Jerzym Waltarem – Starszym wodzisławskiego Cechu otworzył spotkanie. Starosta podkreślił, jak wiele w powiecie wodzisławskim już zrobiono w kierunku poprawy standardu oraz wizerunku szkolnictwa zawodowego. Natomiast Starszy Cechu dziękował wszystkim trzem stronom, które na konferencji spotkały się, za udział w spotkaniach roboczych, bo bez tego nie było by możliwości tak dobrej współpracy, jaką dziś mamy pomiędzy samorządem, oświatą oraz przedsiębiorcami.

Udział w konferencji wziął także Grzegorz Miketa – wicedyrektor Izby Rzemieślniczej oraz MŚP w Katowicach, który mówił o dostosowaniu kształcenia branżowego do potrzeb rynku pracy i niekorzystnej sytuacji, jaką dziś mamy w zakresie dostępności wykwalifikowanych pracowników na tym rynku.

O zmianach prawnych w zakresie kwalifikacji zawodowych, umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, wniosków o refundację, wysokości rekompensat dla pracodawców szkolących uczniów mówiła Elżbieta Lewandowska – specjalista ds. przygotowania zawodowego pracowników młodocianych naszego Cechu.

Istotne zmiany w kształceniu branżowym m.in. wprowadzenie obowiązkowego egzaminu zawodowego, jako warunku ukończenia szkoły, staże uczniowskie, wzrost dofinansowania za wyszkolenie ucznia czy nowe załączniki do umowy w celu przygotowania zawodowego, które będę obowiązywać od 1 września br. – przestawiła Anna Orszulik-Oślizlok Dyrektor Biura Cechu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej konferencji za udział w spotkaniu.

 

 

 

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *