Aktualności

12 lutego 2018

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. przesyła w załączeniu komunikat dotyczący organizowanych szkoleń i konsultacji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców oraz profilu zaufanego eGO, z prośbą o jego publikację na stronie internetowej oraz na stronach w mediach społecznościowych.

Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców dotyczące obowiązku składania JPK_VAT były już organizowane w listopadzie i grudniu ubiegłego roku w ramach akcji „Wtorki z JPK_VAT”. Szkolenia te umożliwiły dużej grupie przedsiębiorców uzyskanie informacji na temat czekających ich w lutym 2018 r. obowiązków. Jednak, mimo szerokich działań informacyjnych prowadzonych w mediach przez urzędy skarbowe, izby administracji skarbowej oraz Ministerstwo Finansów, nie udało się dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. Równocześnie w tej chwili nadal prowadzone są przez resort aktywne działania komunikacyjne dotyczące JPK_VAT i eGO, dzięki którym informacje te mogą dotrzeć do wszystkich przedsiębiorców zobowiązanych do składania JPK_VAT.

Dlatego w Urzędzie Skarbowym w Wodzisławiu Śl. dodatkowo w czwartek 15 lutego 2018r. o godz. 13.00 w sali nr 208 (II piętro) zostanie zorganizowane szkolenie dla mikroprzedsiębiorców dotyczące JPK_VAT oraz profilu zaufanego eGO. Szkolenie będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, nie ma konieczności wcześniejszego zgłaszania uczestnictwa.

Ponadto w dniach 17 i 24 lutego 2018r. (soboty) w tut. Urzędzie od godz. 9.00 do godz. 13.00 uruchomione zostaną punkty potwierdzania profilu zaufanego eGO oraz punkty informacyjne JPK_VAT, a w dniach 14 do 23 lutego 2018r. na sali obsługi tut. Urzędu uruchomiony zostanie punkt informacyjny, w którym mikroprzedsiębiorcy uzyskają podstawowe informacje dotyczące składania JPK_VAT.

Komunikat prasowy JPK_VAT_6.02.2018