Aktualności

5 lipca 2018

KASY FISKALNE ONLINE – OD PAŹDZIERNIKA REWOLUCJA W RAPORTACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ !

KASY FISKALNE ONLINE – OD PAŹDZIERNIKA REWOLUCJA

W RAPORTACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ

Przedsiębiorcy posiadający kasy fiskalne muszą liczyć się ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ustawie Prawo o miarach, które mają wejść  od 1 października 2018r.

Do użytku wchodzić bowiem będą kasy online, czyli podłączone do systemu  Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), przekazujące na bieżąco informacje o realizowanych transakcjach.

Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kasy online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa KAS.

Projekt ustawy zakłada wprowadzanie nowych kas rejestrujących stopniowo od 2019 r. dla poszczególnych branż (Art. 145b. ust.1.):

– od 1 stycznia 2019 usługi motoryzacyjne, wulkanizacyjne, dokonujące sprzedaży benzyny, oleju napędowego, gazu;

– od 1 lipca 2019 usługi gastronomiczne oraz budowlane;

– od 1 stycznia 2020 usługi fryzjerskie, kosmetyczne, fitness.

Zgromadzone dane służyć będą do celów analitycznych i kontrolnych. Kasy online będą przesyłały informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także godziny dokonania transakcji.

Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy
z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.)      (Art. 145a. ust.7. pkt.1
i 2). Kasy „starego” rodzaju będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu wyeksploatowania się.

Kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej,  zatem podatnik stosujący kasę rejestrującą z papierowym zapisem kopii, w sytuacji konieczności wymiany pamięci fiskalnej w tej kasie, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę online.

Projekt ustawy przewiduje refundację kosztów zakupu kas online w wysokości 90 proc. ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł
(do podatników, którzy nabyli kasy przed wejściem w życie ustawy będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy).