Aktualności

24 maja 2019

INFORMACJA

UWAGA !!!

Do 31 maja oświadczenie od zatrudnionych, którzy ewidencjonują obrót na kasie

Od 1 maja 2019 r. wprowadzono obowiązek, w ramach którego musi on zapoznawać zatrudniane osoby, zanim rozpoczną u niego ewidencję na kasie, o zasadach jej prowadzenia. Następnie pracownik musi złożyć oświadczenie, że zapoznał się z tymi zasadami. W przypadku osób, które prowadziły taką ewidencję przed 1 maja 2019 r., oświadczenie trzeba podpisać do 31 maja 2019 r.

Każdy przedsiębiorca, który ewidencjonuje sprzedaż na kasie przy pomocy zatrudnionych osób, musi przed rozpoczęciem ewidencjonowania poinformować je o podstawowych zasadach tej ewidencji i pobrać oświadczenie. Informacja obejmuje podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania (§ 6 ust. 3-6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Wzór takiej informacji został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Obowiązek ten dotyczy podatników bez względu na sposób i formę powierzenia zatrudnionej osobie prowadzenia ewidencji.

Uwaga!!!

Obowiązek informowania i pobierania oświadczeń dotyczy każdej osoby (bez względu na formę zatrudnienia), która będzie ewidencjonowała obrót na kasie.

Po zapoznaniu się z tymi informacji zatrudniona osoba, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie, którego wzór również został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Oznacza to, że oświadczenie nie może mieć dowolnej formy. Informację o zasadach ewidencji oraz oświadczenie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby składającej oświadczenie.

Osoba, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed 1 maja 2019 r., ma obowiązek złożyć takie oświadczenie do 31 maja 2019 r. (§ 58 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Podpisane oświadczenie powinno być przechowywane w jego dokumentacji księgowej podatnika.

Źródło: www.infor.pl

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *