Aktualności

10 sierpnia 2017

Dofinansowanie dla firm z sektora MŚP do 80% w ramach projektu„Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”

PUNKT REKRUTACYJNO-INFORMACYJNY PROJEKTU “ŚLĄSKI SYSTEM PSF WSPARCIEM ROZWOJU MŚP”

Informujemy, iż w siedzibie Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim znajduje się Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny projektu “Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP”dla mikro (w tym samozatrudnieni), małych i średnich przedsiębiorstw z woj. śląskiego
lub posiadających oddział/delegaturę/filię w woj. śląskim.

Punkt czynny:

Poniedziałek w godz. 12.00 do 18.00
Wtorek-Piątek w godz. 9.00 do 18.00
Sobota w godz. 8.00 do 14.00

Kontakt tel.: 536-889-228

Dofinansowanie można uzyskać na  usługi rozwojowe (szkolenia/kursy/studia podyplomowe/egzaminy czeladnicze/mistrzowskie/doradztwo/
e-lerning/ coaching) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z MŚP pozyskaniem dofinansowania.

Nasi doradcy pomogą przejść przez wszystkie procedury zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

www.szkolenia.wst.pl