Aktualności

21 października 2017

DOFINANSOWANE SZKOLENIE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZA NAMI.

PIERWSZE SZKOLENIE Z OCHRONY  DANYCH OSOBOWYCH                               I SPRAWOZDAWCZOŚCI DO GIODO ZA NAMI

 

Podstawowym obowiązkiem każdego administratora danych – przedsiębiorcy  jest wyznaczenie zbiorów danych osobowych, jakimi dysponuje w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Niektóre z tych zbiorów mogą obligatoryjnie podlegać rejestracji. Zgodnie z brzmieniem art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: ustawa) administrator danych obowiązany jest zgłosić zbiór danych osobowych do rejestracji, której dokonuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: GIODO). Obowiązek rejestracji jest odpowiedzią na potrzebę sprawowania należytej kontroli przez GIODO nad procesem przetwarzania danych osobowych. O tym, czy  zbiór danych osobowych wymaga rejestracji oraz  wyjątki od ogólnej zasady zostały zawarte w art. 43 ust. 1 ustawy (ustawa      o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. z 2016 r., poz.92).

 

Aby zapoznać się z obowiązkami i  tematyką dot. ochrony danych osobowych zapraszamy    na szkolenia organizowane w tut. Cechu, których kolejna edycja w grudniu. Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem i możliwością dofinansowania na zapłaty szkolenie, a co za tym idzie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, bardzo prosimy zainteresowane osoby             o zgłaszanie się do Cechu celem zapisania na szkolenie.