Nowe opłaty za egzaminy

NOWE OPŁATY EGZAMINACYJNE I MANIPULACYJNE

W 2024 roku obowiązują nowe stawki opłat egzaminacyjnych i manipulacyjnych.

Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie, w konsekwencji czego uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek Nr 1
    Wniosek Nr 2
  2. Zaświadczenie potwierdzające praktyki
  3. Wniosek o skrócenie umowy w przypadku umowy trwającej dłużej niż do dnia 31.08.2024 roku. Skrócenie powyżej umowy, trwającej dłużej niż do 15 września, jest płatne w wysokości 30 zł.
  4. Upoważnienie do odbioru dokumentów