Przypominamy o refundacjach

REFUNDACJE(1)

⚠️ Przypominamy o składaniu refundacji❗️
 
👉Zgodnie z § 4 umowy o refundację – “W przypadku nie przestrzegania przez pracodawcę warunków niniejszej umowy OHP może wypowiedzieć zawartą umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia oraz zobowiązać pracodawcę do zwrotu całości lub części refundowanych kwot“, dlatego przypominamy o ⏳ TERMINOWYM składaniu wniosków o dokonanie refundacji❗️