Nowy rok nowe zmiany, czyli 2023 w pigułce

office-3295556_1920-1

płaca minimalna od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

W 2023r. stawka z umowy zlecenia w pierwszym półroczu będzie wynosiła 22,80 zł, a w drugim półroczu 23,50 zł za jedną godzinę pracy.

kilometrówka stawki na 2023 r.

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł
2) dla motocykla- 0,69 zł
3) dla motoroweru – 0,42 zł
 

UWAGA! Stawki obowiązują od 17.01.2023r.

Współczynnik do ekwiwalentu pieniężnego za urlop 2023 r.

W 2023 r. współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego wynosi 20,83. Jego wyliczenie wygląda następująco:

365 dni- (53 niedziele+10 świąt+ 52 dni wolne)= 250 dni; 250 dni /12= 20,83

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wartość współczynnika, ustalona dla zatrudnionych na cały etat, obniża się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy.

1/4 etatu —> 5,21

1/2 etatu —> 10,42

3/4 etatu —> 15,62

ROZLICZENIE ROCZNE 2023 R.

 Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, a obowiązek rozliczenia rocznego.

Zgodnie z ustawą o PIT podatnicy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, za okres zawieszenia zwolnieni są z:
– wpłacania w roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
– wpłacania w ciągu roku podatkowego kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy (mali podatnicy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą),
– wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy.
W ustawie nie wspomniano o braku obowiązku składania zeznania rocznego za okres, w którym zawieszono działalność, zatem przedsiębiorcy nadal są do tego zobowiązani. Zawieszona działalności przez cały rok nie skutkuje zatem zwolnieniem z obowiązku złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarb
 
Zmiana terminu składania deklaracji PIT-28 i PIT-16A
Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu począwszy od rozliczeń PIT w 2023 roku, podatnicy rozliczający PIT-16A zyskają więcej czasu na wypełnienie druku i jego dostarczenie do Urzędu Skarbowego. Ostateczny termin rozliczenia druku będzie mijał 28 lutego, a nie z końcem stycznia jak miało miejsce dotychczas.

Dotychczas PIT-28 i PIT-28S były składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Po zmianie zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. został określony w przepisie przejściowym ustawy Niskie podatki.

Zgodnie z tym przepisem ryczałt za grudzień 2022 r. oraz za ostatni kwartał 2022 r. jest płatny w terminie do końca lutego 2023 r. Natomiast począwszy od rozliczenia za 2023 r. ryczałt za grudzień oraz za ostatni kwartał roku podatkowego będzie płatny do 20. stycznia następnego roku podatkowego, analogicznie jak w przypadku zaliczek opłacanych przez przedsiębiorców według skali podatkowej lub podatku liniowego.

PIT-11 przypomnienie o terminach składania deklaracji do:

  • Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej do końca stycznia
  • pracownika do końca lutego
 
 
 
 

mały zus plus 2023 r.

Dwa kluczowe warunki które należy spełnić, żeby otrzymać ulgę, to:

  • twoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł,
  • prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.
 
Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus?
Niższe składki na ubezpieczenie społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.
Ważne! Do okresu 36 miesięcy wliczasz okres korzystania z Małego ZUS.

 

Pracujący emeryci zgłoszenie informacji do zus

Osoby uprawnione do wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej, które w ubiegłym roku dorabiały do swoich świadczeń, muszą do końca lutego rozliczyć się z ZUS. Emeryci i renciści muszą do końca lutego zawiadomić ZUS o wysokości swoich przychodów w 2022 r. nawet jeśli na bieżąco informowali Zakład o działalności zarobkowej. Informacja ta jest potrzebna aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w 2022 roku we właściwej wysokości. Wcześniejszych emerytów, osoby uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej obowiązują bowiem limity zarobkowe. ZUS rozlicza emerytów i rencistów na podstawie zaświadczeń z zakładów pracy albo oświadczeń o wysokości przychodu, które składają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na podstawie tych dokumentów porównuje przychód z