Firma przyjazna młodym pracownikom – zbiór wskazówek dla przedsiębiorców

firma przyjazna młodym pracownikom

Szanowni pracodawcy! Poniżej prezentujemy zbiór wskazówek, aby wskazać Wam przykładowe kierunki rozwoju w celu stworzenia przedsiębiorstw będących przyjaznym miejscem pracy dla młodych pracowników wchodzących na rynek pracy. Wskazówki powstały w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą Wodzisławski Hub Przedsiębiorczości, dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, a także na podstawie wymiany doświadczeń uczestników Młodzieżowej Kapituły Przedsiębiorczości i Przedsiębiorców – ekspertów wchodzących w skład kapituły.