Spotkanie on-line dotyczące dofinansowań do alternatywnych źródeł energii

200

Obserwując sytuację związaną z polityką energetyczną oraz wsłuchując się w informacje przekazywane przez przedsiębiorców Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach organizuje spotkanie on-line poświęcone możliwościom pomocy logistycznej i finansowej w efektywnym zarządzaniu energią w firmie. Spotkanie dedykowane jest dla zrzeszonych w Rzemiośle Przedsiębiorców (prosimy o przesłanie wiadomości do członków i zachęcenie do udziału). Eksperci z firmy zewnętrznej odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące:

– wymiany nieefektywnych źródeł ciepła,

– zalet inwestycji w odnawialne źródła energii,

– dofinansowań i dotacji związanych z procesem inwestycyjnym,

– ulg termomodernizacyjnych,

– warunków rozliczenia dofinansowań, datacji i ulg… i in.

Eksperci podzielą się wiedzą dotyczącą efektywności energetycznej i dla wszystkich chętnych sporządzą indywidualnie dopasowany program inwestycyjny, obejmujący w zależności od potrzeb: docieplenie budynków, fotowoltaikę, pompy ciepła, doradztwo przy wyborze konkretnego sprzętu oraz zgłoszenie o dofinansowanie i możliwe dotacje a także rozliczenie ulu podatkowych).

Spotkanie on-line z ekspertami od dofinansowań do odnawialnych źródeł energii 09 września 2022 r, godz.: 12:00.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZjNTc0MGItYjg5Yi00NDcxLWJhYjctOTQzYWRhNjVmMTRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221d64c316-67c6-4e77-8fe2-baba834f47e6%22%2c%22Oid%22%3a%22ba3a3969-2021-4896-8747-a97ae9e76fc1%22%7d