Składka Zdrowotna

OD 01.01.2022 r. BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA ZAPŁACONEJ SKŁADKI ZDROWOTNEJ ODPODATKU- zmiana dotyczy WSZYSTKICH-czyli prowadzących działalność gospodarczą,pracowników, emerytów, umów zlecenia.

I. Ustalenie składki na ubezpieczenie zdrowotne jest od wybranej formy opodatkowania

KARTA PODATKOWA

0
Stała miesięczna kwota
Opodatkowanie w formie karty podatkowej mogą wybraćwyłącznie podatnicy, którzy korzystali z tej formy w 2021 roku.

OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA

0
Stała miesięczna kwota
Podstawą na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 100% wynagrodzenia wsektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021.

RYCZAŁT

Stawka zależna od osiągniętego przychodu
Przychód do 0
Podstawę na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 60% wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstww IV kwartale 2021 * 9% = około 330,00zł.
Przychód od 60,000zł do 0
Podstawą na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 100% wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 * 9% = około 550,00zł
Przychód powyżej 0
Podstawę na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 180% wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r. * 9% = około 990,00zł

Wysokość składki będzie ustalana w zależności od wysokości przychodu osiągniętego od początku roku.
Po złożeniu deklaracji rocznej konieczne będzie zapłacenie wyrównania wg. stawki obowiązującej na ostatni miesiąc w roku.

NOWE GRUPY PODATNIKÓW MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO RYCZAŁTU

17%

Wykonujące wolne zawody (lekarze, prawnicy).

15%

Świadczące usługi reklamowe, fotograficzne, tłumaczeń.

15%

Związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych, pakietów oprogramowaniasystemowego, pakietów opodatkowania użytkowego.

12%

Związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych, pakietów oprogramowania systemowego, pakietów opodatkowania użytkowego.

12%

Związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, zarządzaniem siecią.

8.5%-12.5%

Wynajem nieruchomości ( tylko na ryczałcie) 8,5% do 100.000,00 zł ; powyżej 12,5%.

LIMIT PRZYCHODÓW NA RYCZAŁCIE 2.000.000 euro – 9.188.200,00 ( uzyskali przychody w 2021roku do tej wysokości).

ZASADY OGÓLNE

Stawka zależy od osiągniętego dochodu.

Skala podatkowa

Podstawę stanowi dochód * 9% = składka zdrowotna

Podatek liniowy

Podstawę stanowi dochód * 4,9% = składka zdrowotna

W przypadku wystąpienia straty z działalności gospodarcze płaci się składkę minimalną w wysokości 270,90 zł – składka nie może być niższa niż 9%minimalnego wynagrodzenia.