Terminale płatnicze

Od 1 stycznia 2022 roku w ramach tzw. Polskiego Ładu, każdy użytkownik kas fiskalnych będzie miał obowiązek przyjmować płatności bezgotówkowe w miejscach faktycznego wykonywania działalności.

Dzięki integracji, kasa fiskalna online będzie przekazywać dane o wysokości płatności bezpośrednio do terminala, bez konieczności ręcznego wprowadzania kwoty. Od 1 stycznia 2022 roku, przedsiębiorcy stosujący kasy fiskalne będą mieli obowiązek umożliwić swoim klientom płatności bezgotówkowe, wśród których najpopularniejszą formąsą m.in. karta płatnicza, Google Pay, Apple Pay czy BLIK. Za niedopełnienie tego obowiązku nie będzie możliwe rozliczenie się kwartalnie z VAT oraz brak ubiegania się o pszyśpieszony zwrot podatku VAT.

NATOMIAST OD 1 LIPCA 2022 ROKU ZOSTANIE WPROWADZONY OBOWIĄZEK POŁĄCZENIA TERMINALA Z KASĄ FISKALNĄ ONLINE. ZA NIEDOPEŁNIENIE TEGO OBOWIĄZKU GROZI KARA W WYSOKOŚCI 5 TYS. ZŁOTYCH

Ulga na terminal:

od 2022 r. pojawi się nowe odliczenie od dochodu, z którego skorzystają podatnicy PIT, ponoszący wydatki na nabycie terminala płatniczego lub związane z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu.

Ulga ta została ograniczona czasowo i kwotowo. Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć w roku podatkowym:

  • 2 500 zł w przypadku podatników, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących
  • 1 000 zł u pozostałych podatników, czyli tych, którzy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych

Mali podatnicy( w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) skorzystają z podwyższonego limitu odliczenia, o ile spełnią niektóre warunki wynikające z przepisów o VAT. Jeżeli taki podatnik w roku podatkowy uzyska prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie do 15 dni od upływu terminu do złożenia rozliczenia przez co najmniej 7 miesięcy, albo co najmniej 2 kwartały- w zależności od rodzaju składanych deklaracji rozliczeniowych. To odliczenie w podatku dochodowym może wynieść 200% poniesionych wydatków, nie więcej niż 2 000 zł w roku podatkowym. Ulga ta będzie przysługiwać w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki. Prawo do niej u małego podatnika nie będzie więc ograniczone jedynie do roku poniesienia wydatku i roku następnego.