Nielegalne zatrudnienie

2-1.jpg (Demo)

Aktualny stan prawny może rodzić konsekwencje dla pracowników,
którzy w razie złożenia skargi do PIP poniosą oni odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu osiągania nieopodatkowanych dochodów oraz będą musieli odprowadzić zaległy podatek. Pracownik, który był nielegalnie zatrudniony i następnie uzyskał ustalenie istnienia stosunku pracy na drodze sądowej, zgodnie z obowiązującym prawem może zostać obciążony zaległymi składkami na ubezpieczenia społeczne w części należnej od pracownika.

Od 1 stycznia 2022 r. Polski Ład wprowadzi konsekwencje nielegalnego zatrudniania, które
obciążać będą WYŁĄCZNIE pracodawcę, a nie pracownika:
– pracodawca będzie płacił podatek od wynagrodzenia za pracę na czarno lub częściwynagrodzenia wypłacanego pod stołem,
– przypisany zostanie mu dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia zapracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia niezależnie od tego czy faktycznie i wjakiej wysokości wypłacał wynagrodzenie,
– przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty w całości składek na ubezpieczeniaspołeczne i składki zdrowotnej od wynagrodzeń pracujących na czarno lub wypłacanychpod stołem,
– wypłacone wynagrodzenia, jak i składki nie będą mogły zostać zaliczone przezpracodawców do kosztów uzyskania przychodu.
Z kolei nielegalnie zatrudniony pracownik:
– nie będzie płacił podatku od dochodów z tytułu nielegalnego zatrudnienia ani odzaniżonych zarobków,
– uzyska dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych (emerytur,rent i zasiłków),
– nie będzie finansował składek na ubezpieczenia społe czne od ujawnionegowynagrodzenia, bo składki te będą
w całości pokrywane przez pracodawcę, również w tejczęści, która na zasadach ogólnych jest finansowana przez pracownika.